Nederlands English francais deutsch 
 • Dé webshop 
  voor installatie, 
  bouw en facilitaire 
  professionals

  De beste brandwerende producten
  • Monteer je eenvoudig zelf

  • Bestel je makkelijk online

  • Zijn van gecertificeerde kwaliteit

  • Zijn binnen 24 uur geleverd

  • Zijn scherp geprijsd

Klachtenservice

 

Klachten over een bestelling en/of de levering van producten van RED profs of andere klachten dienen door de klant schriftelijk binnen één week na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld aan RED profs.

 

Dat kan op twee manieren:

Per e-mail naar: klantenservice@redprofs.com

Per post naar:

RED profs Klantenservice

Postbus 11

2870 AA Schoonhoven

 

In uw schriftelijke reactie naar RED profs dienen in ieder geval de volgende zaken te staan:

 

Uw gegevens en bedrijfsnaam.

Adresgegevens en het telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent.

Het bestel- en factuurnummer van de bestelling waarop de klacht betrekking heeft.

Een duidelijke omschrijving van de klacht.

 

RED profs zal hier als volgt op reageren:

U krijgt zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst van uw schriftelijke klacht.

Bij RED profs ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RED profs binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.