Nederlands English francais deutsch 
 • Dé webshop 
  voor installatie, 
  bouw en facilitaire 
  professionals

  De beste brandwerende producten
  • Monteer je eenvoudig zelf

  • Bestel je makkelijk online

  • Zijn van gecertificeerde kwaliteit

  • Zijn binnen 24 uur geleverd

  • Zijn scherp geprijsd

 

 

Waarom RED profs

 

RED profs heeft een breed scala aan producten, waarmee iedere sparing op maat kan worden afgedicht. De producten zijn uitermate geschikt voor het brandwerend afdichten van sparingen ten behoeve van kabelgoot-, luchtkanaal- en leidingdoorvoeringen, met of zonder doorvoeren, of combinaties hiervan.

 

Brandwerendheid

De brandwerendheid van de afdichtingen is tot 120 minuten, afhankelijk van de constructie en de toepassing.

 

Testresultaten

Vrijwel alle door RED profs geleverde systemen worden uitvoerig getest in onze eigen testfaciliteit en door de meest toonaangevende Europese keuringsinstanties, waaronder TNO/Efectis. Deze onderzoeken worden uitgevoerd volgens de relevante Europese technische normen. Wij hebben testrapporten en classificatiedocumenten beschikbaar, afhankelijk van de constructie en het toepassingsgebied. Zo zijn diverse soorten ondergronden (bijvoorbeeld door wand, vloer, lichte scheidingswand) en doorvoeren (kabels, metalen leidingen, kunststof leidingen, ventilatiekanalen) getest. Voor deze producten heeft RED profs het KOMO attest-met-productcertificaat K78063 of K78064. Dit attest geeft aan dat producten beoordeeld en goedgekeurd zijn conform de beoordelingsrichtlijn BRL2881 en voldoen aan de eisen van het bouwbesluit, indien wordt voldaan aan de in het attest genoemde voorwaarden, waaronder:

-de vervaardiging van de bouwdelen (doorvoeren) geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

-voldaan wordt aan de in het attest-met-productcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden.

Nederlandse testrapporten en classificatiedocumenten zijn op aanvraag beschikbaar.

 

RPI-S Afdichtingssysteem

Het systeem is uitermate geschikt voor het brandwerend afdichten van sparingen ten behoeve van kabelgoot-, luchtkanaal- en leidingdoorvoeringen, met of zonder doorvoeren, of combinaties hiervan. De behandelde afdichtingen zijn naast brandwerend tevens rookwerend. 

Het RPI-S Afdichtingssysteem bestaat uit de volgende componenten:

RPI-S Coating

RPI-S Kit

RPI-S Afdichtingsplaat

RPI-S Isolatieschaal

RPA-S Lijm

 

RPI-P Brandmanchet en RPI-P Brandhuls

De RPI-P Brandmanchet is ontworpen om in geval van hitte de doorvoeringen van kunststofleidingen snel en effectief brandwerend af te dichten. De RPI-P Brandmanchet expandeert zeer sterk bij verhitting, waardoor de afdichting snel wordt gerealiseerd. De RPI-P Brandmanchet wordt toegepast bij kunststofleidingen (o.a. PVC en PE), die door brandscheidingen voeren. Het expanderende karakter van de RPI-P Brandmanchet treedt in werking bij brand en voorkomt het verspreiden van vlammen, hete rook en gassen naar aangrenzende ruimten. De RPI-P Brandhuls is een bij brand en/of stralingshitte sterk expanderende band. De RPI-P Brandhuls wordt toegepast rondom kunststofleidingen en zorgt ervoor dat deze leidingen in geval van brand brandwerend worden afgedicht. De RPI-P Brandhuls kan worden toegepast in lichte scheidingswanden, steenachtige en betonnen wanden en vloeren, eventueel in combinatie met het RPI-S Afdichtingssysteem.

 

RPI-J Schuimband

De RPI-J Schuimband is een rook- en brandwerende strip die in geval van brand of stralingshitte sterk expandeert zonder noemenswaardige drukontwikkeling. Hierdoor worden kieren en naden brandwerend afgedicht. Ze zijn gemaakt van een bij brand sterk expanderend brandwerend materiaal. RPI-J Schuimband wordt toegepast bij naadafdichtingen.

 

RPS-T Brandstopkussen

RPS-T Brandstopkussens zijn als een tijdelijke brandwerende afdichting van doorvoeringen ten behoeve van kabelgoten en leidingen te gebruiken. RPS-T Brandstopkussens zijn aan te bevelen bij doorvoeringen waar regelmatig mutaties plaatsvinden.

 

RPI-E WCD stop en RPI-E CD stop

De RPI-E WCD stop en de RPI-E CD stop en zijn ontworpen ten behoeve van het brandwerend maken van centraaldozen en wandcontactdozen. De RPI-E WCD stop en de RPI-E CD stop zijn kant en klare, universele brandwerende plaatjes, die zowel in nog te plaatsen als reeds geplaatste installatiedozen toegepast worden.

 

De RPI-D Strips

RPI-D Strips zijn rook- en brandwerende strips die in geval van brand of stralingshitte sterk expanderen zonder noemenswaardige drukontwikkeling. Ze zijn gemaakt van een bij brand sterk expanderend brandwerend materiaal.

RPI-D Strips worden toegepast bij deuren, ramen en bewegende delen.